Termeni si conditii

Vanzarea pachetelor turistice ale agentiei de turism FIT Travel denumita in continuare Agentie se face sub urmatoarele conditii:

Agentia este obligata sa furnizeze turistului un bon de comanda, in cazul solicitarii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie a agentiei de turism si care necesita confirmarea rezervarii din partea altor prestatori. Daca turistul nu primeste un bon de comanda se presupune ca serviciile solicitate sunt confirmate in momentul solicitarii.

Contractul ia nastere :

a) in momentul semnarii lui de catre turist, in cazul serviciilor confirmate in momentul solicitarii (nu este necesar si nu se completeaza bonul de comanda);

b) in momentul in care serviciile solicitate de catre client au fost confirmate de catre agentie, respectiv clientul ia la cunostinta despre serviciile care i-au fost confirmate si semneaza bonul de comanada la sectiunea “confirmare de servicii”, in cel mult 60 de zile calendaristice de la data intocmirii bonului de comanda. In cazul in care continutul bonului de comanda difera de continutul confirmarii calatoriei turistice sau daca aceasta confirmare nu s-a facut in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, turistul poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja platite, fara a fi insa in masura a solicita despagubiri. Este responsabilitatea turistului de a se informa prin orice mijloace (telefon, mail, personal la sediul agentiei) daca rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat in termenul legal de 60 de zile si de a se prezenta la agentie pentru semnarea bonului de comanda. Pentru procesarea unei rezervari de servicii, agentia poate solicita un avans de pina la 100% din pretul pachetului.

 

II. Pretul

1.Pretul contractului este specificat in bonul de comanda si pe factura, in cazul serviciilor turistice externe si in cataloagele agentiei si respectiv pe biletul de odihna, in cazul serviciilor turistice interne si cuprinde: costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A.

Avansul este de min. 50% din pret sau cel prevazut in bonul de comanda.

 

3. Plata serviciilor externe aferente contractului se poate efectua intr-o singua moneda, in valuta specificata in contract sau in Lei ( curs Bnr +2% coeficient de risc valutar din ziua efectuarii platilor)

 

III. Drepturile si obligatiile Agentiei

1. În cazul în care Agentia este nevoită să modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia să informeze turistul cu cel putin 5 zile înainte de data inceperii calatoriei .

 

2. Agentia poate sămodifice pretul contractului, în sensul majorării sau micsorării - după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi si aeroporturi, a taxelor de turist, ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

 

3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agentia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

 

a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeasi calitate si cantitate;

b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare, sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta si -după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

 

4. Agentia este răspunzătoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia următoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligatiilor asumate prin contract se datorează turistului;

b) când neîndeplinirea obligatiilor se datorează unor cauze de fortă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenria, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).

 

5. Agentia are obligatia să furnizeze în scris turistului, în termen de 1 zile înainte de data plecării, următoarele informatii:

a) orarele, locurile escalelor si legăturile, precum si -după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract (mai putin avion);

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgentă care să îi permită contactarea organizatorului si/sau a detailistului;

c) pentru călătoriile minorilor neînsotiti de părinti, informatii care să permită părintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.

 

IV. Drepturile si obligatiile turistului

1.În cazul în care turistul nu poate săparticipe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terte persoane care îndeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta în scris Agentia cu cel putin 10 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agentia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul si încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor.

 

3.În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agentie a sumelor plătite.

 

4.1. Turistul este obligat să comunice Agentiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înstiintării prevăzute la cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:

a) rezilierea contractului fără plata penalitătilor sau

b) acceptarea noilor conditii ale contractului.

 

4.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agentia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

 

a) să accepte la acelasi pretun alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agentie;

b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară -propus de Agentie, cu rambursarea imediată a diferentei de pret;

c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

d) in cazul in care pachetul de servicii turistice a fost achitat cu tichete de vacanta si turistul nu accepta conditiile pct. a ) de la art 4.2 agentia nu va mai putea restitui nici o suma in bani si nici in tichete acestuia, conform prevederilor OUG 8/2009.

 

4.3. În toate cazurile mentionate la pct. 4.2 turistul are dreptul săsolicite Agentiei si o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor în care:

 

a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane mentionat în contract, iar Agentia a informat în scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;

b) anularea s-a datorat unui caz de fortă majoră (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invocă si ale căror consecinte nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările)

c) anularea s-a făcut din vina turistului.

 

5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă este obligat să despăgubească Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de fortă majoră definite conform legii.

Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitătilor legale la momentul respectiv, si încheierea unui nou contract.

6. Turistul este obligat să achite la receptia unitătii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.

7. Turistul este obligat să prezinte la receptia unitătii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă si/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice. In cazul in care turistul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.

 

V. Renunri, penalizări, despăgubiri

1.În cazul în care turistul renuntă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agentiei penalizări după cum urmează:

 

  1. In cazul serviciilor turistice externe penalizarile sint de:

a) 50% din pretul pachetului de servicii, dacă renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;

b) 80% din pretul pachetului de servicii, dacă renuntarea se face în intervalul 20 -29 de zile calendaristice înainte de data plecării;

c) 100% din pretul pachetului de servicii, dacă renuntarea se face într-un interval mai mic de 20 zile calendaristice înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.

 

2. In cazul in care turistul care a contractat un pachet servicii turistice cu agentia si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat iar agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul turistului, cu retinerea integrala a sumelor platite de catre turist pana la acea data.

3. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

 

4. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză săse mai întoarcă în România si autoritătile din tara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

5. Penalizările echivalente cu pretul contractului se aplică si în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la granită de către politia de frontieră.

6. Turistul trebuie sădepună în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renuntare nu este luată în considerare.

7. Agentia va acorda despăgubiri în functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.

 

VI. Reclamatii

1.În cazul în care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a întocmi o sesizare în scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agentiei, cât si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).

 

2. Atât Agentia, cât si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este solutionată sau este solutionată partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agentia urmând ca, în termen de maxim 45 zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin.

 

VII. Asigurări

Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilitătii sau falimentului Agentiei la Societatea de Asigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.,- Contract De Asigurare Seria I Nr. 29025.

 

Conditiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

 

1.În cazul în care Agentia nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa după întoarcerea turistului în România, în conditiile politei de asigurare încheiate între Agentie si societatea de asigurare.

 

2.În cazul în care turistul solicită de la Agentie contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimitădocumentele justificative către Agentie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligatia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

3.Turistul are obligatia de a notifica societătii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agentiei privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la cap. VII pct. 2.

 

4.În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agentie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

 

5.În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligatia de a transmite societătii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însotită de documentele justificative.

 

6.Documentele justificative constau în:

 

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;

b) confirmările de primire precizate la pct. 2, 3 si 5 din prezentul capitol;

c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitante, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;

d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

Societatea de asigurare are dreptul săs olicite turistului si alte documente justificative.

 

7.Despăgubirea nu poate depăsi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor cap. IX pct. 2.

 

8.Din despăgubire se scade fransiza mentionată pe polita de asigurare.

 

9.Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.

 

10.În cazul în care după plata despăgubirii Agentia plăteste debitul către turist, acesta are obligatia de a restitui asigurătorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agentie a sumelor reprezentând debitul.

Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care săacopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistentă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, ori a unei asigurari storno.

 

VIII. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta si sunt următoarele:

a) voucherul, biletul de avion , bonul de comanda, după caz;

b) programul turistic, în cazul actiunilor turistice.

c) ofertele agentiei/site www.fittravel.ro

 

IX. Dispozitii finale

1.Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

2.Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

3.Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceastasi dacă documentul contine informatiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.